De woonplaats van de faam

Op donderdag 15 december om 16.15 uur verdedigt Eddy Verbaan zijn proefschrift getiteld: De woonplaats van de faam. Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. De promotor is prof.dr. Simon Groenveld en de co-promotor dr. Karel Bostoen. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Na afloop is er een receptie.

Samenvatting

In de zeventiende-eeuwse Republiek verschijnen opmerkelijk veel stadsbeschrijvingen: omvangrijke boeken waarin één enkele stad tot in detail voor het voetlicht wordt gebracht. Niet alleen vertellen ze het verhaal van de lotgevallen van de stad, maar ze besteden ook ruim aandacht aan de opvallende gebouwen, de instellingen en de manier waarop de stad wordt bestuurd. De eerste voorbeelden gaan over de Hollandse kopstukken Amsterdam en Leiden en zijn uitgegeven tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Ze vormen het begin van een eeuwenlange traditie die doorloopt tot de stadsgeschiedenissen van nu.

Dit is de eerste diepgaande studie naar dit verschijnsel in al zijn rijkdom. Aan bod komen de stadsbeschrijvingen zelf en ook de chorografie, stedenlof, reisliteratuur en geschiedwetenschap, die dienden als grondslagen van het genre. Het blijkt dat de beschrijvingsmethode van deze boeken teruggaat op ideeën over het juiste reizen, de geschiedschrijving en het lezen en onthouden van belangrijke lectuur. Die bepaalden de keuze van de onderwerpen, de structuur van het betoog en de nauwkeurige, naar waarheid strevende manier van beschrijven. Die methode gebruikten de stadsbeschrijvers om hun lezers een spiegel voor te houden en om de stad te loven en te prijzen.

Van het proefschrift verschijnt een handelseditie bij Uitgeverij Verloren, ISBN 978-90-8704-246-2, gebonden, €35:
http://www.verloren.nl/boeken/2086/259/5019/historiografie/de-woonplaats-van-de-faam. Voor meer informatie stuurt u een email naar e.verbaan@gmail.com.